Εγκαταστάσεις συστημάτων συναγερμού για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους




Περιμετρικός συναγερμός με παγίδες παραθύρων / ρολών, ανιχνευτές κουρτίνας και δέσμης και ενεργητικές μπάρες παραθύρων

Εξωτερικός συναγερμός με εξωτερικά radar χαμηλής και υψηλής τοποθέτησης, ενεργητικές μπάρες μικροκύματος (beam) με εύρος από 60m έως 200m

Δυνατότητα ασύρματης επέκτασης καλωδιακού συναγερμού για συσκευές όπου δεν υπάρχει εγκατεστημένο καλώδιο

Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου του κέντρου από κινητό τηλέφωνο (RTC remote telephone check)

Τηλεφωνητής μνήμης έως 8 τηλεφώνων για την μετάδοση ηχητικών μηνυμάτων σε περίπτωση συναγερμού

Δυνατότητα σύνδεσης με κέντρο λήψης σημάτων

Εξάρτημα gsm που μεταφράζει σήματα contact id και τα αποστέλλει σε μορφή sms. Δυνατότητα αμφίδρομης φωνητικής ή ψηφιακής επικοινωνίας

Χρήσιμη Πληροφορία:

Τα σύγχρονα κέντρα συναγερμού μας δίνουν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουμε και για εφαρμογές έξυπνου σπιτιού, δηλαδή να δίνουμε διάφορες εντολές για εφαρμογές όπως έναρξη της θέρμανσης, άναμμα θερμοσίφωνα, φωτιστικών και άλλων εφαρμογών.