Το Πρόβλημα

Οι επαγγελματικοί χώροι επιβαρύνονται συχνά με αρκετά υψηλούς λογαριασμούς ρεύματος. Ένας σημαντικός παράγοντας είναι ο φωτισμός. Δεδομένου ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει επαρκής φωτισμός, τόσο για τον ιδιοκτήτη, όσο και για τον πελάτη, ο συνδυασμός λαμπτήρων υψηλής κατανάλωσης και οι πολλές ώρες λειτουργίας (που είναι αναγκαίο κακό), έχουν σαν αποτέλεσμα ''φουσκωμένους'' λογαριασμούς ΔΕΗ.

Η Λύση

Οι αντικατάσταση των λαμπτήρων με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας LED!

Αναλυτικά: Οι λάμπες πυράκτωσης έχουν χρόνο ζωής περίπου 2.000 ώρες. Οι λάμπες οικονομίας από 8.000 έως 10.000 ώρες, ενώ οι λάμπες τεχνολογίας LED έχουν 30.000 ώρες!!! Επιτυγχάνουμε έτσι εξοικονόμηση τόσο από την αγορά νέας λάμπας, όσο και από την αντικατάσταση αυτής. Επίσης η κατανάλωση αυτών είναι 4 έως 7 φορές μικρότερη των κοινών λαμπτήρων. Τέλος, η θερμοκρασία που εκπέμπουν είναι πολύ χαμηλή και καταναλώνεται έτσι λιγότερη ενέργεια για να ψύξετε τον χώρο.


Παράδειγμα

Πατήστε στη διπλανή εικόνα, για να δείτε ένα παράδειγμα υπολογισμού εξοικονόμησης κόστους και κατανάλωσης με την αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με σύγχρονης τεχνολογίας LED.

Δοκιμάστε να υπολογίσετε μόνοι σας το τί κερδίζετε, χρησιμοποιώντας το νέο πρόγραμμα υπολογισμού, πατώντας εδώ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μελετήσουμε το φωτισμό του χώρου σας και να υπολογίσουμε τί μπορείτε να εξοικονομήσετε.