Το έξυπνο σπίτι είναι το σπίτι του μέλλοντος.

Κάποτε αποτελούσε επιστημονική φαντασία και προοριζόταν για πολυτελείς κατοικίες. Τώρα όμως είναι προσιτό σε όλους, καθώς το κοστολόγιο δεν είναι απαγορευτικό.

Λέγοντας έξυπνο σπίτι εννοούμε έναν τρόπο λειτουργίας όπου ο έλεγχος των συσκευών γίνεται από λιγότερα σημεία ελέγχου (π.χ διακόπτες) και προγραμματίζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη. Ο δε προγραμματισμός είναι τόσο απλός που μπορεί να γίνει και από τον ίδιο τον χρήστη με πολύ απλά βήματα.

Πλέον καθίσταται η δυνατότητα ελέγχου από απομακρυσμένη απόσταση μέσο δικτύου η κινητού τηλεφώνου. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να δούμε το status του σπιτιού και να δώσουμε ό,τι εντολές θέλουμε.

cool

cool

Τρόπος λειτουργίας:

Στον κεντρικό πίνακα ο/οι controllers είναι αυτοί που κάνουν όλη τη δουλειά. Για την καλωδίωση χρειάζεται καλώδιο τύπου bus το οποίο "τρέχει" στους διακόπτες παράλληλα και ξεκινά και καταλήγει στον πίνακα. Το καλώδιο αυτό συνδέεται στον controller. Αυτός δίνει εντολή στα relays / dimmers τα οποία τροφοδοτούν τα φορτία.

Ο προγραμματισμός των controller μπορεί να γίνει είτε χειροκίνητα, είτε μέσω Η/Υ με καλώδιο USB.

Δείτε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον Ασύρματο Έλεγχο των συσκευών του σπιτιού σας.